ผู้เขียนได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ Breakout trading ไว้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
โดยเริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับความหมายของ Breakout เส้นแนวโน้ม
การตัดสินใจเมื่อเกิด Breakout รวมไปถึงการวางแผนในการเทรด จุดเข้าซื้อ
จุดหยุด จุดขาดทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ
หรือผู้ที่มีความคิดว่าจะคงสถานการณ์เทรดไว้ตั้งแต่สองวัน ถึงสองสัปดาห์

ข้อมูลหนังสือ