เป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์จัดเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก เป็นมรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออก ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายทั่วโลก สามก๊กเป็นบทประพันธ์ของหลัวก้วนจง แต่งขึ้นประมาณในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ยุคสมัยราชวงศ์หมิง มีการนำมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยครั้งแรกโดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อไป พ.ศ. 2345 ตีพิมพ์ครั้งแรกโดยโรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ในปี พ.ศ. 2408

สามก๊กมีเนื้อหาหลากหลายรสชาติ เต็มไปด้วยกลเล่ห์เพทุบาย กลศึกในการรบ การชิงรักหักเหลี่ยม ความเคียดแค้นชิงชัง ความซื่อสัตย์ และการให้อภัย เรื่องราวมีทั้งดีและร้ายปะปนกัน เนื้อหาโดยภาพรวมกล่าวถึงประวัติศาสตร์จีนยุคสามก๊ก ในปี พ.ศ. 763-823 โดยจุดเริ่มต้นของสามก๊กเริ่มจากยุคโจรโพกผ้าเหลืองในปี พ.ศ. 726 ที่ออกอาละวาด จนเป็นเหตุให้บุคคลทั้งสามคือเล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย ได้ร่วมสาบานตนเป็นพี่น้องและร่วมกันปรากกบฏโจรโพกผ้าเหลือง จนนำไปสู่การช่วงชิงอำนาจความเป็นใหญ่ระหว่างก๊กต่างๆ อันประกอบด้วย วุยก๊กหรือก๊กเว่ย จ๊กก๊กหรือก๊กสู่ และง่อก๊กหรือก๊กหวู ซึ่งสงครามนี้รบพุ่งกันรวมระยะเวลาถึง 60 ปี

ข้อมูลหนังสือ

  • สามก๊กฉบับย่อ
  • แปลจากหนังสือ: Romance of the Three Kingdoms
  • ผู้เขียน: สาละ บุญคง
  • สำนักพิมพ์: ก้าวแรก
  • จำนวนหน้า: 448 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786164342453