ทำไมการพูดหรือกระทำด้วยวิธีหนึ่งจึงได้รับการปฏิเสธ 
แต่หากเปลี่ยนวิธีกลับประสบความสำเร็จ
ด้วยปริมาณการขายมากกว่าสองล้านเล่มทั่วโลก 
หนังสือ ‘กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน’ ได้กลายเป็น
หนังสือคู่มือเกี่ยวกับหลักการจูงใจซึ่งโดดเด่นที่สุดเท่าที่เคยมีมา 
ดร.โรเบิร์ต บี. ชาลดินี นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงด้านศาสตร์แห่งการโน้มน้าวและจูงใจ
ใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อทำการค้นคว้าและวิจัยถึงสาเหตุที่ว่า :

- ทำไมคนบางคนถึงสามารถจูงใจเราได้อย่างน่าทึ่ง 
- เราจะเอาชนะด้วยการใช้เทคนิคของพวกเขาเองได้อย่างไร 
- นักจูงใจที่เชี่ยวชาญใช้กลยุทธ์เหล่านี้ได้อย่างไรโดยไม่มีผู้ใดรู้ 
- คุณจะป้องกันตัวเองและจะนำความลับเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณเองได้อย่างไร

คุณจะได้เรียนรู้ความลับทางจิตวิทยาหกประการที่อยู่เบื้องหลังแรงกระตุ้นอันทรงพลัง
ซึ่งทำให้คนเราปฏิบัติตามคำขอ หนังสือที่สำคัญเล่มนี้จะให้คำตอบคุณได้อย่างแน่นอน

ข้อมูลหนังสือ