ถ้าหากคุณกำลังมองหาหนังสือสักเล่มที่ช่วยให้คุณได้ประเมินสถานะความเป็นผู้นำของตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนหรือวงการใด เพื่อปรับปรุงและนำพาองค์กรของคุณสู่ความเป็นเลิศ หนังสือ "บริหารแบบผู้นำสร้างคนให้เป็นอัจฉริยะ" เล่มนี้ ช่วยคุณได้อย่างแน่นอน ด้วยการอ่านมุมมอง วิธีคิด และแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างผู้นำที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายทั่วโลก ซึ่งผู้เขียน ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้นำสองประเภท คือ "แบบทวีปัญญา" และ "แบบบั่นทอนปัญญา" ผู้นำทั้งสองประเภทนี้จะมีอิทธิพลต่อผลกระทบในเชิงบวกหรือลบของการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร รวมทั้งบ่มเพาะความคิดใหม่ๆ และพลังงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง     นอกจากนี้ เนื้อหาภายในเล่มยังได้แยกแยะให้เห็นว่าใครเป็นผู้นำแบบทวีปัญญา และใครเป็นผู้นำแบบบั่นทอนปัญญา เคล็ดลับและเทคนิดต่างๆ จะนำพาคุณไปเป็นผู้นำแบบผู้พัดไฟได้อย่างไร ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำมือใหม่หรือผู้บริหารมืออาชีพก็ตาม ทั้งหมดมีแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!

ข้อมูลหนังสือ