หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณลุกขึ้นมา ถามตัวเองว่า อะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิต และจะมอบทัศนคติที่จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากความทุกข์ ถ้านำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้อย่างจริงจัง ชีวิตของคุณ และคนที่คุณรัก จะมีคุณภาพขึ้นแน่นอน 

- ดร. ณัชร สยามวาลา 

เมื่อพี่รุตม์เริ่มเขียนบล็อก ผมคอยตามอ่านและเห็นว่ามีประโยชน์ ผมได้นำมาปรับใช้กับตัวเองและที่ Wongnai หลายอย่าง บล็อกของพี่รุตม์ เป็นแก่นสาร ที่แท้จริงในยุคที่คนนิยมเสพ "เปลือกนอก" ครับ 

- ยอด ชินสุภัคกุล : CEO & Co-Founder of Wongnai 

หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งว่า เราควรลาออกไปทำสิ่งที่รักหรือเราควรรักสิ่งที่เราทำ อ่านหนังสือเล่มนี้จบเมื่อไรได้คำตอบแน่นอนครับ 

- พรี่หนอม (TAXBugnoms)

ข้อมูลหนังสือ