ความในใจดูเหมือนพร้อมจะหลุดออกจากปากไปทุกครั้งที่เจอกัน เพื่อรอยยิ้มและความผูกพันนั้นตัวฉัน จะเป็นอะไรก็ได้ จะยังอยู่ตรงนี้ไหมตรงที่ไม่มีความรู้สึกไหน แทนค่าส่วนที่เราทำหาย ใครเจ็บกว่ากันในวันที่ความเป็นเพื่อนกำลังเปลี่ยนไป ภาพและคำ ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน จนไม่อาจถูกเขียนให้เป็น ประโยคสัญลักษณ์

ข้อมูลหนังสือ

  • ประโยคสัญลักษณ์ 2
  • ผู้เขียน: มุนินฺ
  • สำนักพิมพ์: 10 มิลลิเมตร
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786164298217