มีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ไม่ใช่หรือ ที่เริ่มต้นมาได้จาก "ความฝัน" แน่นอน ถ้าเธอยังคงแต่นั่งฝันกันต่อไป มันก็จะเป็นแค่ความฝันอยู่อย่างนั้น แล้วมันก็จะเริ่มเก่า และตายจากไปในที่สุด แต่ถ้าเธอเริ่มต้นด้วยความฝัน แล้วต่อเติมด้วยการลงมือกระทำ นั่นไม่ใช่หนทางของ การสร้างความฝันให้เป็นจริงหรอกหรือ

ข้อมูลหนังสือ

  • ล้อเกวียนบนหลังคาโรงเรียน
  • แปลจากหนังสือ: The Wheel On The School
  • ผู้เขียน: Meindert De Jong
  • ผู้แปล: นก
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9786164298187