มีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ไม่ใช่หรือ..ที่เริ่มต้นมาได้จาก “ความฝัน” แน่นอน...ถ้าเธอยังคงแต่นั่งฝันกันต่อไป..มันก็จะเป็นแค่ความฝันอยู่อย่างนั้น...แล้วมันก็จะเริ่มเก่า...และตายจากไปในที่สุด แต่ถ้าเธอเริ่มต้นด้วยความฝัน...แล้วต่อเติมด้วยการลงมือกระทำ นั่นไม่ใช่หนทางของการสร้างความฝันให้เป็นจริงหรอกหรือ.

หนังสือได้รับรางวัลวรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยมของอเมริกา

๐ รางวัล Newbery Medal, ปี ค.ศ. 1955

๐ รางวัล Lewis Carroll Shelf Award, ปี ค.ศ. 1963

รางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ สำหรับงานเขียนทั้งหมด

๐ รางวัล Hans Christian Andersen Award, ปี ค.ศ. 1962

ข้อมูลหนังสือ

  • ล้อเกวียนบนหลังคาโรงเรียน
  • แปลจากหนังสือ: The Wheel on the School
  • ผู้เขียน: MEINDERT De JONG
  • ผู้แปล: นก
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786164298187