อาหารไทยมาจากการประสมประสานอาหารในชีวิตประจำวันของคนอุษาคเนย์ กับอาหารนานาชาติทั้งใกล้และไกล เช่น เจ๊ก,แขก,ฝรั่ง ฯลฯ ไม่จำกัดและไม่หยุดนิ่งตายตัว โดยพร้อมรับจากแหล่งอื่นเพิ่มเข้ามาประสมประสานได้เสมอ เมื่อมีโอกาสและกินอร่อย

ข้อมูลหนังสือ

  • อาหารไทย มาจากไหน?
  • ผู้เขียน: สุจิตต์ วงษ์เทศ
  • สำนักพิมพ์: นาตาแฮก
  • จำนวนหน้า: 253 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มกราคม 2560
  • ISBN: 9786164298170