ประวัติศาสตร์ประเทศที่มีความยิ่งใหญ่และต้นกำหนดของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประเทศจีนมีอะไรน่าศึกษามากมายโดยเฉพาะประเทศที่ผ่านราชวงศ์ต่างๆมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันหลายพันปีแม้ประเทศนี้จะไม่มีระบอบกษัตริย์เหลืออยู่แล้วแต่ก็ยังมีความน่าศึกษาอยู่อย่างมากลองอ่านหนังสือประวัติจีนเล่มนี้และจะทราบว่าเราก็จะเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีความเป็นมายาวนานได้ง่ายๆด้วยเช่นกัน 

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์จีน
  • แปลจากหนังสือ: History of China
  • ผู้เขียน: รงรอง วงศ์โอบอ้อม
  • สำนักพิมพ์: ทอร์ช
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786164296961