เบื้องหน้าท่านคืออนาคต ประหนึ่งหนทางทอดยาวไปไกลโพ้นตามเส้นทางสายนั้นคือความทะเยอทะยานที่ท่านมุ่งมาดจะบรรลุถึง..ความปรารถนาที่อยากจะได้ดังประสงค์ท่านต้องเป็นผู้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการเงินจงใช้หลักการที่แจ่มชัดในหนังสือเล่มนี้ ให้มันเป็นเครื่องชี้นำท่านจากความแร้นแค้นของกระเป๋าเงินที่แห้งเหี่ยวสู่วิถีชีวิตที่อิ่มเอมกว่า สุขสันต์กว่า ที่กระเป๋าเงินเต็มเอี้ยดบันดาลให้เหมือนกับกฎของแรงโน้มถ่วง หลักการเหล่านี้เป็นสากลไม่แปรผัน จงใช้หลักการเหล่านี้พิสูจน์ให้ตัวท่านเองประจักษ์ ดั่งที่คนอื่นๆ ประจักษ์มาแล้ว ถึงกุญแจที่ไขหนทางสู่กระเป๋าเงินแน่นเอี้ยด ยอดเงินในธนาคารที่เพิ่มพูนขึ้น และฐานะอันมั่นคั่งเอมโอช

ข้อมูลหนังสือ

  • บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน
  • แปลจากหนังสือ: The Richest Man in Babylon
  • ผู้เขียน: George S. Clason
  • ผู้แปล: สุริยฉัตร ชัยมงคล
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2564
  • ISBN: 9786164296367