ของขวัญจากดวงดาว” เป็นเรื่องจิตนาการของ อ็อก แมนดิโน และ บัดดี้ เคย์ ร่วมกันเขียนถึง ความศรัทธา-ความเชื่อในคุณงามความดี ต่อการเสียสละไม่ว่าจะเป็นการเสียสละสิ่งเล็กน้อยในชีวิตหรือการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อผู้อื่น อาจมองได้ว่าเป็นเรื่องเลื่อนลอยเป็นแฟนตาซีที่จับต้องไม่ได้ หากมองอย่างพิเคราะห์เข้าไปถึงความตั้งใจของนักเขียนทั้งสองแล้ว เราจะพบว่าสิ่งที่ผู้เขียนพยายามสื่อถึงเราผู้อ่านนั้น แจ่มใส-ชัดเจน และ บริสุทธิ์ ในความยิ่งใหญ่ของ “การเสียสละเพื่อผู้อื่น”

ข้อมูลหนังสือ