ดาราแห่งความหวังที่เปล่งแสงเรืองโรจน์ สำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีกว่า "ของขวัญของฉันไม่ได้ห้อกระดาษสวยๆ แล้วผูกโบว์ ถ้าเธอกำลังหาอะไรอยู่น่ะ ทูโล ขอให้อดทนไว้หน่อย แล้วฉันจะพยายามอธิบายให้เธอ.......ของขวัญที่ฉันจะให้เธอนี่เป็นเพียงของเล็กๆ เรียบง่ายเสียจนฉันกลัวว่าจะมีชาวโลกน้อยคนเหลือเกินที่ตระหนักในคุณค่า หรือพลังอำนาจของมัน มันเป็นเพียงสิ่งที่ฉันเก็บรวบรวมเอาไว้หลายยุคหลายสมัยมาแล้ว.......บรรดามนุษย์ที่ทรงปัญญาที่สุด อิ่มใจที่สุดและมีคุณค่าที่สุดนั้นแม้จะอยู่ห่างไกลกัน คนละแผ่นดิน คนละศตวรรษ ต่างก็ใช้ชีวิตราวกับได้รับการชี้นำจากกฎเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากมนุษย์ชาติที่เหลือ ฉันได้รวบรวมหลักการ และเคล็ดแห่งชีวิตที่ดีงามและสงบสันติมาสรุปไว้สั้นๆ แล้วตั้งชื่อมันว่า 'เครเดนดา'......เครเดนดาเป็นแต่เพียงกุญแจที่ช่วยไขส่วนที่ดีที่สุดในตัวทุกคนออกมา โดยการย้ำถ้อยคำเหล่านั้นไว้ในใจทุกวัน มันเป็นของเธอแล้ว..... "

ข้อมูลหนังสือ