ผลการศึกษาถักทอประติมานวิทยา ภาพสลักนูนต่ำสลักภาพเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ที่ผนังระเบียงคดปราสาทบันเตียชมาร์และปราสาทบายน ซึ่งอ้างอิงหลักฐานลายลักษณ์ที่นำเสนอ จัดเป็นข้อเท็จจริงใหม่ของประวัติศาสตร์ชนชาติเขมรโบราณในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สงครามเขมรกับจาม การกอบกู้เอกราช คือความเดือดร้อนของพลเมืองสุญเสียชีวิตเลือดเนื้อมีความปราชัย สร้าง
กลยุทธ์ทางการสงครามที่นำไปสู่ชัยชนะวิกฤติที่สร้างวีรกรรมให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เจ้าชายศรีนทรกุมาร และเรื่องราวของพระนางราเชนทรเทวีราชินีที่โลกลืม ได้นำกลับมาเปิดเผยอีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ

  • ปริศนาภาพสลักนูนต่ำ ปราสาทบันเตียรมาร์
  • ผู้เขียน: อภิชาติ ทวีโภคา
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2560
  • ISBN: 9786164291133