"หนึ่ง..." เสียงแหบพร่าตะโกนเรียก มีเพียงความว่างเปล่า... ความกลัวบางอย่างแผ่ซ่านเข้ามา "หนึ่ง...หนึ่งอยู่ไหน" ไม่มีเต็งหนึ่งที่ไหนเลย เต็งหนึ่งอย่าหายไป... หายไป...แล้วเขาจะอยู่ยังไง เต็งหนึ่งหายไป...แล้วเป็นเอกจะอยู่ยังไง

ข้อมูลหนังสือ

  • เพราะ ... เป็นเอก (เล่ม 1-2 จบ)
  • ผู้เขียน: แบมแบม
  • สำนักพิมพ์: Hermit
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562
  • ISBN: 9786164250116