"จิตใจใดๆ ที่สามารถเศร้าได้อย่างแท้จริง ย่อมจะดีงามได้ อย่างแท้จริงดุจเดียวกัน"

--- 

"เธอนี่เอง ผู้หญิงตัวเล็กๆ ผู้เขียนหนังสือที่เป็นจุดเริ่มของมหาสงคราม" 

- อับบราฮัม ลินคอล์น

ข้อมูลหนังสือ

  • กระท่อมน้อยของลุงทอม (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Uncle Tom's Cabin
  • ผู้เขียน: Harriet Beecher Stowe
  • ผู้แปล: อ.สนิทวงศ์
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 664 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9786164230101