ผมผ่านชีวิตอันมากด้วยความอัปยศ...

เพียงประโยคขึ้นต้นของบันทึกฉบับแรกก็สร้างแรงดึงดูดมหาศาล ให้ข้าพเจ้าสนใจใคร่รู้ว่าเจ้าของบันทึกมีเส้นทางชีวิตเป็นมาเช่นไร ถึงได้ยอมเปิดเปลือยบาดแผลและรอยมืดหม่นในอดีตร้อยเรียงเป็นตัวอักษรให้ปรากฏแก่สายตาคน ซ้ำยังรวบสรุปชีวิตของตนด้วยถ้อยคำบาดลึกเช่นนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • สูญสิ้นความเป็นคน
  • แปลจากหนังสือ: 人間失格 No Longer Human
  • ผู้เขียน: Dazai Osamu
  • ผู้แปล: พรพิรุณ กิจสมเจตน์
  • สำนักพิมพ์: JLIT
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2559
  • ISBN: 9786164134539