หากเจ้าเป็นช้าง ข้าก็จะดูงา ถ้าเจ้าเป็นเสือ ข้าก็จะดูลาย กาดำบินออกจากรัง เจ้าอย่าหวังจะบินกลับมาเป็นกาขาว ข้าไม่ร้องไห้ในความพินาศของเจ้า เพลงกล่อมทำให้ข้าหลับใหล ดวงไฟทำให้ความมืดมีสีสัน หนอนตัวนั้นกลายเป็นผีเสื้อ

ข้อมูลหนังสือ