เมื่อจื่อเหยียนเข้าไปพัวพันกับเหล่าเชื้อพระวงศ์ ก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อน สิ่งที่ตามมาคือเขาต้องพบพานกับเรื่องวุ่นวายยากรับมือไม่เว้นแต่ละวัน ยังมีเจ้าลั่ง บุรุษหนุ่มยอดฝีมือ เจ้าของสหพันธ์เจ้าลั่ง ที่มักมาท้าทายและสร้างความลำบากให้เขาอยู่เป็นประจำ อีกทั้งคราครั้งนี้เรื่องราวของเขายังพัวพันไปถึงวังหลัง จื่อเหยียนที่ไม่อินังขังขอบตลอดมา จะสามารถรับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้หรือไม่?

ข้อมูลหนังสือ