สังฆราชากับคุรุแห่งฟ้าเข้าสู่นครฉางอาน หลงอิงกับฝูไทโหมบุกพรรคอุดร คณะเชื่อมสัมพันธ์ที่ผ่านการสมรสแคว้นถูฟาน นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง การต่อสู้ช่วงชิงระหว่างถังจงจงฮ่องเต้กับเหวยฮองเฮาเข้าสู่จุดเดือด...

สี่เล่มสุดท้ายของเหยี่ยวมารสยบสิบทิศไม่มีตอนจบ และคงไม่มีภาคต่ออีก แต่พื้นที่ที่ถูกปล่อยว่างในประวัติศาสตร์แฝงทั้งเงื่อนปม การหวนรำลึก ร่องรอยเบาะแส ทั้งยังมีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด
ดุจเดียวกับผลงานที่ผ่านมาของหวงอี้ คู่ควรกับการที่นัดอ่านทุกท่านจะลิ้มรสอย่างละเอียด

ข้อมูลหนังสือ