หลิงอิงอ่านบันทึกของฝูไท่จนจบเล่มค่อยทราบว่าสหพันธ์แม่น้ำใหญ่วางตัวตูจิ่นอยู่ข้างกายเซี่ยงอ๋องหลี่ต้าน ขณะเดียวกันการบอกเล่าเรื่องราวในเรือนพิณภิรมย์ของตูเฟิ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ฝ่าหมิงกับนักพรตไท่หยวนมาหาหลงอิงที่นครฉางอาน หลงอิงถ่ายทอดวิถีแห่งนภากาศให้ทราบ สร้างความยินดีแก่ทั้งสองยิ่ง เห็นว่าเข้าใกล้ประตูทิพย์ไปทุกขณะ แต่แล้วหลงอิงพบเห็นสตรีเก้าเสี่ยงทายลอบเข้าวังซิงซิ่ง ผสมพิษตกตายในตะเกียงน้ำมัน คิดอาศัยเสี่ยวหมิ่นถ่ายพิษให้กับฝูไท่

ข้อมูลหนังสือ