เรื่องราวก่อนหน้าที่โลกจะล่มสลาย--- โครงการเซราฟแห่งจุดจบ สิ่งที่เขียนไว้ในจดหมายที่มาฮิรุเหลือทิ้งไว้คือ บันทึกการทดลองอันน่ารังเกียจซึ่งเกิดจากน้ำมือของ ‘ลัทธิเฮียคุยะ’ การทดลองซึ่งแม้แต่ ‘อสูรแห่งจักรพรรดิ’ ยังไม่ล่วงรู้นั้น เป็นสิ่งที่จะนำพาโลกสู่ความพินาศ จุดประสงค์ของมาฮิรุที่มอบข้อมูลนั้นให้กุเร็น และความหมายของคำพูดที่กล่าวกับกุเร็นซึ่งพยายามจะฆ่าตัวตายร่วมกันว่า “ฉันฆ่าตัวตายร่วมกับเธอไม่ได้ เพราะฉันฝากฝังอนาคตไว้กับเธอ” คือ?

ข้อมูลหนังสือ

  • เทวทูตแห่งโลกมืด เล่ม 5 : อิจิโนะเสะ กุเร็นกับวิกฤตการณ์แห่งวัยสิบหก
  • ผู้เขียน: Takaya Kagami
  • ผู้แปล: พรรณวิมล จิตราวิริยะกุล
  • สำนักพิมพ์: Siam Inter Comics Light
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786164106390