ความลับซึ่งถูกซ่อนอยูาในชื่อมิคาเอลา การต่อสู้เสี่ยงชีวิตของโครวลี่เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์และการพานพบกับเฟริด ประสบการณ์อันหลากหลายของพวกเขาจะถูกเปิดเผยออกมา ! 

ข้อมูลหนังสือ