หยางหลิงเร่งดำเนินการให้ยกเลิกคำสั่งห้ามซื้อขายทางทะเลที่ถูกตราเป็นกฏมาหลายสิบปี หยางหลิงทราบว่าต้องเผชิญการขัดขวางจากขุนนางในราชสำนัก จึงคิดอ่านวางแผน ปูทางล่วงหน้า สุดท้ายจะสำเร็จหรือไม่?

ข้อมูลหนังสือ