หยางหลิงเดินทางมายังเมืองต้าถงในฐานะผู้แทนพระองค์ โดยเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ปลอมพพระองค์เป็นราชองครักษ์ร่วมทางมา กลับพบพานถังอี้เซียนที่สูญเสียความทรงจำอยู่ในวังเจ้าไต้อ๋อง!

ข้อมูลหนังสือ