กบฏไท่ผิงเทียนกั๋วอันเกริกไกรดำรงอยู่ต่อเนื่องยาวนาน 14 ปี ยึดครองพื้นที่ 18 มณฑล ตู้เหวินซิ่วผู้นำการกบฏของชนกลุ่มน้อยทางแถบอวิ๋นหนานประกาศสวามิภักดิ์ต่อไท่ผิงเทียนกั๋ว ค.ศ.1864 ไท่ผิงเทียนกั๋วล่มสลาย เล่าลือกันว่าสมบัติล้ำค่าใน "คลังศักดิ์สิทธิ์" จำนวนมหาศาล ถูกตู้เหวินซิ่วลำเลียงไปเก็บซุกซ่อนไว้อย่างลับๆ เพื่อเป็นทุนรอนคิดการใหญ่ในภายภาคหน้า

ข้อมูลหนังสือ