เพราะปริศนาที่เกี่ยวพันกับปรมาจารย์เหมาซานผู้อื้อฉาว ทำให้เหล่าหลิวและจางกั๋วจงต้องหาหลักฐานเพื่อช่วยลบล้างมลทินต่างๆ ปริศนาแห่งปฏิภาณกวีหลานถิง ที่แท้จะมีส่วนช่วยต่อเรื่องราวเช่นใด? นอกจากนี้ เพราะความต้องการชำระล้างมลทินแห่งเหมาซานได้ชักนำทุกคนไปยังชายแดนจีน-พม่า ผจญภัยในขุมสมบัติทหารญี่ปุ่นตามแนวชายแดนพม่า มลทินของปรมาจารย์แห่งเหมาซานจะสามารถชำระล้างได้หรือไม่

ข้อมูลหนังสือ