เจิ้งเต๋อฮ่องเต้มีพระบัญชาให้ทำการประหารหยางหลิงกับพรรคพวก เพราะเรื่องราวน้ำรั่วซึมในพระสุสานที่หยางหลิงเป็นผู้ดูแล แต่แล้วเรื่องราวกลับพลิกผัน เพราะเบาะแสบางประการ ทำให้พระองค์กลับออกมาไต่สวนคดีนี้ด้วยตนเอง สุดท้ายเรื่องราวจะเป็นเช่นใด ?

ข้อมูลหนังสือ