การตามล่าล้างแค้นที่นอกด่านของจางซงหลิงแม้จะประสบผลสำเร็จและได้พบพานสหายหน้าใหม่หลายคน หากแต่เขากลับต้องเป็นเป้าหมายของญี่ปุ่น ถูกออกไล่ล่าในทุ่งหญ้านอกด่านอันสุดลูกหูลูกตา แล้วจางซงหลิงจะสามารถกลับคืนสู่แผ่นดินจีน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่เขายังไม่สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่?

ข้อมูลหนังสือ