ไฟรักไฟสงคราม” เล่ม 3 ความพ่ายแพ้และความผิดหวังในตัวกองทัพ ทำให้จางซงหลิงแทบจะพังทลายลง ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้กรมพิเศษแทบจะสิ้นสูญทุกอย่าง จางซงหลิงจะสามารถหยัดยืนขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่ยังมี หน้าที่พิเศษของเขาในครั้งนี้ ยังทำให้เขาได้ออกไปนอกด่านเป็นครั้งแรก ที่นอกด่านนั้นเขาจะพานพบสิ่งใดบ้าง  

ข้อมูลหนังสือ