จางซงหลิงก็สามารถเข้าสู่กองทัพจีนได้สำเร็จ ทั้งได้เข้าร่วมกับกรมพิเศษที่มีชื่อเสียงด้านการรบ หากแต่ฝั่งญี่ปุ่นนั้น ด้านอาวุธโยธปกรณ์หรือความสามารถทางการทหารล้วนเหนือล้ำกว่าจีนหลายขุม จางซงหลิงที่เป็นทหารใหม่จะเอาตัวรอดได้หรือ? เส้นทางแห่งการแก้แค้นของเขาช่างทอดยาวไกลยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ