มุ่งสู่จุดสูงสุดแห่งแผ่นดิน จอมนางผู้ยิ่งใหญ่แห่งจั้นกั๋ว หมี่เยวี่ยในที่สุดก็ก้าวสู่จุดสูงสุด การพยายามปรับรากฐานรัฐฉินของนาง ยังส่งผลอันยิ่งใหญ่ให้แก่จักรวรรดิฉิน จนเห็นอย่างชัดเจนในยุคจิ๋นซีฮ่องเต้ นี่คือปัจฉิมแห่งการต่อสู้ ของสตรีผู้ยิ่งใหญ่ที่ในยุคจั๋นกั๋ว

ข้อมูลหนังสือ