หมี่เยวี่ยที่ต้องระเห็จจากรัฐฉินเข้าสู่รัฐเยียนพานพบอุปสรรคมากมายเหลือคณานับ นางไม่มีทั้งอำนาจ ไม่มีทั้งผู้ช่วย ที่นางพึงพาได้มีแต่สองมือตนเอง และความหวังอันแรงกล้าที่ต้องการให้บุตรรักของตนเองปลอดภัย หากแต่สตรีคนเดียวที่กลายมาเป็นตัวประกันในต่างแคว้นจะสามารถก่อคลื่นลมหรือพลิกสถานะอันใดได้ หรือเส้นทางสู่การเป็นใหญ่ของนางต้องจบลงที่จุดนี้?

ข้อมูลหนังสือ