ความสัมพันธ์ของหมี่เยวี่ยและฉินหวังแน่นแฟ้นขึ้นตามกาลเวลา คล้ายกับสุราที่บ่มเพาะจนกลายเป็นสุราชั้นยอด แต่สถานการณ์ระหว่างรัฐยิ่งทวีความตึงเครียด แผนร้ายมากมายต่างประเดประดังเข้ามายังรัฐฉินไม่ขาดสาย ฉินหวังและหมี่เยวี่ยใช่จะสามารถเอาตัวรอดและแก้ไขแผนร้ายอันสุดยอกย้อนเหล่านี้ได้ทุกครั้งหรือ สุดท้ายพวกเขาจะใช่ต้องถึงคราพลาดท่าเสียทีแล้วหรือไม่?

ข้อมูลหนังสือ