ความสัมพันธ์ของหมี่เยวี่ยและฉินหวังพัฒนาขึ้นตามลำดับ พร้อมๆ กับบุตรชายที่หมี่เยวี่ยคลอดให้แก่ฉินหวัง ยิ่งทำให้เรื่องราวต่างๆ ในเรื่องผูกพันลึกซึ้งและซับซ้อนยิ่งขึ้น จากที่เพียงต้องการความเรียบง่ายและสงบ ชีวิตของหมี่เยวี่ยพลันพลิกผันอย่างไม่คาดคิด ทั้งเกมการเมืองเบื้องหน้า การแย่งชิงอำนาจในวังหลัง อุปสรรคมากมายที่รอหมี่เยวี่ยอยู่เบื้องหน้านั้น นางจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างไร?

ข้อมูลหนังสือ