ชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ไม่มีโอกาสเลือกทางเดินของชีวิตด้วยตัวของเธอเอง ทุกก้าวย่างที่เธอต้องเดินไปข้างหน้า ได้ถูกกำหนดจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวของเธอ แต่ความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ได้ทำให้เธอได้พบกับความรักที่แสนบริสุทธิ์จากชายคนหนึ่งที่รักเธอด้วยหัวใจชีวิตที่ไม่ได้เลือกของสายสุดา กลับกลายเป็นชีวิตที่เธอได้มีโอกาสพบกับสิ่งดีๆ ในชีวิต  ได้พบรักแท้ ได้พบบทเรียนชีวิตที่เธอได้นำมาใช้ความอดทน ความมานะ และรักแท้ ได้ทำให้ในที่สุด ชีวิตที่ไม่ได้เลือก ได้กลับกลายเป็นชีวิตที่ไม่ต้องเลือก

ข้อมูลหนังสือ