ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากราชวงศ์โจวสู่ถังรุ่งเรืองนี้ พระนางบูเช็กเทียนกักตัวเองอยู่ในพระสุสานใช่ทลายนภาสำเร็จหรือไม่ หลงอิงจะปราบปรามความวุ่นวายคืนสู่ความสงบอย่างไร หลี่หลงจีจะแสดงวิสัยทัศน์ของเจ้าชีวิตประการใด ภายใต้บรรยากาศมวลมารลำพองภูติร้ายผยองเช่นนี้ จันทร์นภาใช่คงอยู่คู่ฟ้าดินหรือไม่?

ข้อมูลหนังสือ