หลงอิงและพวกแกะรอยเหนี่ยวเยามาถึงที่ตั้งชนเผ่าถูถู่หุน วางแผนสกัดฆ่าฟันเหนี่ยวเยาให้จงได้ แผนสังหารนกปีศาจจะสำเร็จหรือล้มเหลว

ข้อมูลหนังสือ