จอมทัพพลิกแผ่นดินภาคสมบูรณ์ เล่ม 7 เล่มนี้เขียนถึงการล่มสลายของราชวงศ์หมิง หลี่จื้อเฉิงเข้ายึดครองดินแดนแทนแต่หวงสือกลับถอยร่นไปทางใต้ ตั้งป้อมสู้ศึกกับทัพต้าซุ่นของหลี่จื้อเฉิง

ข้อมูลหนังสือ