จอมทัพพลิกแผ่นดินภาคสมบูรณ์ ฮุยสงเมาสร้างตัวเอกใหม่ชื่อสี่ผิง ที่แตกต่างกับจอมทัพพลิกแผ่นดินภาคแรก คือ สี่ผิง เป็นบุคคลในยุคสมัยราชวงศ์หมิง ต่างกับ หวงสือ ที่เป็นคนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด แล้วย้อนกลับไปในราชวงศ์หมิง สี่ผิง มีอุปนิสัยเปิดเผยและมุ่งมั่น แตกต่างกับหวงสือที่ลึกซึ้งซุกงำความคิด ล้วนเป็นตัวเอกที่มีความแตกต่างสุดปลาย สุดท้ายตัวเอกทั้งสองภาคจะมีกระทำการใหญ่อันใด และส่วนพลิกเปลี่ยนต่อประวัติศาสตร์อย่างไร?

ข้อมูลหนังสือ