จอมทัพพลิกแผ่นดิน เล่ม 2 ภาคสมบูรณ์ สี่ผิงหลังจากฟันฝ่าอุปสรรคจนได้เข้าสู่กองทัพของหวงสือ เขาก็ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมายในฐานะทหาร สี่ผิงเริ่มส่องประกายราวกับเพชรที่ถูกเจียระไน เส้นทางสู่ยอดจอมทัพของเขาจะเป็นเช่นใดต่อไป

ข้อมูลหนังสือ