ระยะเวลาสิบปีที่มันตัดสินใจก้าวเดินออกจากตระกูล ปลีกตัวจากยุทธภพเพื่อค้นหาสุดยอดมรรคาวิถีแห่งบู๊ แต่สวรรค์กลับเล่นตลก ชีวิตของมันพลิกผันในเวลาชั่วพริบตา ด้วยสัญญาใจที่ให้ไว้กับน้องชายนอกสายเลือด ดลบันดาลให้ชินฮวังจำต้องก้าวหวนคืนยุทธภพอีกครั้งเพื่อดูแลรักษาหลานสาวให้หายขาดจากโรคร้าย ยุทธภพที่เปลี่ยนแปรไปแล้วกับภาระหน้าที่ที่ไม่อาจหลีกหนี
บุรุษนี้จึงถึงเวลาที่ต้องสำแดงพลังให้แผ่นดินได้ประจักษ์!

ข้อมูลหนังสือ