เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์สุยต้นราชวงศ์ถัง ยุคที่การแก่งแย่งราชบัลลังก์ทวีความเข้มข้น ผู้คนล้มตายเป็นผักปลา ความเดือดร้อนแผ่กระจายไปทุกหย่อมหญ้า แต่ภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดนี้ได้ก่อกำเนิดสองวีรบุรุษผู้จะมากอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และทำให้แผ่นดินกลับสู่ความสงบสุขดังเดิม

ข้อมูลหนังสือ