สองพิสดารตำนานยุทธ์ เล่ม 3 บทเพลงแฝงคำทำนาย “ผลท้อผลหลี” เป็นที่ขับขานกันไปทั่ว ฮ่องเต้องค์ใหม่ในคำทำนายจะเป็นผู้ใด? ศิษย์วัดเป่ากวงล้วนแต่เป็นคนมีภูมิหลังที่ไม่คาดคิด พวกเขามีที่มาเยี่ยงไร หอพิราบมีความสำคัญต่อแผ่นดินเพียงไร? หานเฟิงได้พบกับสาวงามในสุสานใต้ดินโดยบังเอิญ นางร้องขอให้เขาช่วยเหลือ หานเฟิงจะช่วยได้หรือไม่?

ข้อมูลหนังสือ