ข้อมูลหนังสือ

  • The Tea House โรงน้ำชาเร้นรัก เล่ม 3 (จบ)
  • แปลจากหนังสือ: The Tea House
  • ผู้เขียน: หลิงเป้าจือ
  • ผู้แปล: Mirage
  • สำนักพิมพ์: Mee-D
  • จำนวนหน้า: 184 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2559
  • ISBN: 9786164100619