ปริศนาเกี่ยวกับเย่เฟิงเริ่มคลี่คลายมาทีละอย่าง หลังจากที่เขาสามารถบริหารไคทว่อเจ่อจนก้าวหน้าได้ สิ่งที่รอเขาอยู่ต่อไป กลับเป็นความผันผวนอันสุดคาดเดา สิ่งที่เย่เฟิงพยายามหนีมาตลอด เขาจะหนีมันรอดหรือ อดีตที่ผ่านมาของเขา เขาทำเรื่องราวใดไว้กันแน่?

ข้อมูลหนังสือ