เย่เฟิงที่ไม่รู้ตัวเองมีดวงดาวแห่งโชคมาจากที่ใด เขากลับรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทั้งที่เกียจคร้านยิ่งกว่าใคร และในขณะเดียวกัน การหมั้นปลอมๆ ของเย่เฟิงกับเจ้านายสาวสวี่ซู่ถิงก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว การหมั้นครั้งนี้จะนำความวุ่นวายขนาดไหนมาให้เขา ยังมี ความเป็นมาอันลึกลับของเย่เฟิง ที่แม้แต่ตัวเขาเองยังไม่ทราบ ใช่จะถูกเปิดเผยหรือไม่ว่าแท้ที่จริงเขาคือใครกันแน่?

ข้อมูลหนังสือ