วิวัฒน์เขียนอะไรก็กลายเป็นความมืด... โลกที่วิวัฒน์ถ่ายทอดนั้นถือเรือนร่างอย่างดาวเคราะห์สีหม่น ห่มกายด้วยผืนผ้าที่ถักทอจากความเจ็บปวด ปักลวดลายด้วยแผลเป็นที่กลับสดใหม่ได้เสมอในทุกโอกาสเหมาะ เสือกเท้าก้าวท่อนแท่นไปตามทางความโน้มถ่วงที่ล่อลวงทุกสิ่งลงสู่ใจกลางของวังวนแห่งความล่มสลายสีดำสนิท

ข้อมูลหนังสือ

  • ไม่ใช่บทกวี เพียงการปลอมแปลงที่พอจะมีฝีมืออยู่บ้าง
  • ผู้เขียน: วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
  • สำนักพิมพ์: ชายขอบ
  • จำนวนหน้า: 58 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786164068896