หนังสือเล่มนี้ นายท่าน สามารถดึงปรัชญาที่เรามักไม่ได้สนใจในภาพยนตร์มากนักออกมาชำแหละแทะโลมแล่เนื้อเอาเกลือทา ขย้ำหม่ำแล้วย่อยออกมา จนปรัชญาในหนังนอนอ้าซ่าให้เราดูและเข้าใจมันได้โดยง่าย และเมื่อมีเพื่อนร่วมเขียนอย่าง สิตางค์ ที่มีความเป็นนักวิชาการมากกว่า ก็ทำให้ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้สามารถลงลึกได้อย่างมีหลักวิชาการ 

ตอนที่นายท่านดำริว่าจะทำหนังสือ เราหัวเราะฮาตกเก้าอี้และดูถูกมันว่าใครจะมาซื้ออ่านมัน เพราะหนังสือเล่มก่อนๆ ที่เคยทำ ฝุ่นเกาะมัดรวมกันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกจนไม่กล้าหยิบมาทำความสะอาด ตอนนี้ท่านที่กำลังอ่านสิ่งที่ผมเขียนอยู่ คำถามที่ถามว่า ใครจะอ่านมัน ผมว่า คุณพบคำตอบแล้ว..

ข้อมูลหนังสือ