"รีพับลิก" ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรมตะวันตก โสกราตีส เป็นศาสดาของผู้สอน เพลโต เป็นศาสดาของผู้คิด อริโตเติล เป็นศาสดาของผู้เรียน "ส.ศิวรักษ์" ผู้ทำให้โสกราตีสของเพลโตมีชีวิตชีวา "เวธัส โพธารามิก" แปลรีพับลิกของเพลโตเป็นภาษาไทย ด้วยการถ่ายทอดโดยตรงจากภาษากรีกโบราณอย่างตั้งใจมั่น แปลได้อย่างแม่นยำ มีภาษาอันกระชับ และทำ เชิงอรรถช่วยไขความให้ผู้อ่านได้รับรู้อะไร ๆ กว้างขวางออกไป

ข้อมูลหนังสือ

  • รีพับลิก (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Republic
  • ผู้เขียน: Plato
  • ผู้แปล: เวธัส โพธารามิก
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 744 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — สิงหาคม 2557
  • ISBN: 9786164064782