ผมอิ่มเอมทุกครั้งที่วาดเสร็จ ดื่ิมกินอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อย สูดกลิ่นสีหลับอย่างมีความสุข ดั่งงานวาดนั้นเป็นพลังชีวิต

วันนี้ผมไม่ได้กลัวว่าภาพที่วาดจะสวยหรือไม่ ผมไม่ได้วาดให้ใครตรวจ แค่วาดเพื่อประดับการหายใจ นี่คือการเรียนเล่นๆ ให้เป็นเรื่องของผม

ข้อมูลหนังสือ