ฉันเป็นเด็กสายวิทย์

ถึงแม้จะเชื่อเรื่องผีและวิญญาณจับใจ ถึงแม้จะงมงายในโชคลางและดวงชะตาขั้นสุด และถึงแม้จะสอบติดคณะเทคนิคการแพทย์ด้วยคะแนนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม แต่ฉันก็ยังยืนยันว่า "ฉันเป็นเด็กสายวิทย์" เพราะฉันไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะ "ทำการทดลอง"

ครั้งนี้เลยขอเอาตัวเองเป็นสารตั้งต้น โดยมีสถานที่และผู้คนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยอยู่กับผู้คนที่ไม่รู้จักภายในระยะเวลาที่พิสูจน์แล้ว ว่าจะทำให้ "เกิดความเปลี่ยนแปลง"

ข้อมูลหนังสือ

  • 21
  • ผู้เขียน: S I R I
  • สำนักพิมพ์: 10 มิลลิเมตร
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2558
  • ISBN: 9786163949431